Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
tel: 267 994 300
fax: 272 936 597
Otázky a odpovědi
/
Otázky a odpovědi

V případě dotazů, připomínek, technických nejasností nebo nefunkčnosti systému nás kontaktujte - techopi@sfzp.cz.

Otázka: Uložil jsem data ve formuláři, ale systém BENE-FILL mě odhlásil a data se neuložila.

Odpověď:

Jednou z podstat prostředí BENE-FILL je udržovat zabezpečená data na určité úrovni zabezpečení před neoprávněným vstupem na počítačích konečných přijemců. Z tohoto důvodu je uživatel bez činnosti odezvy systému po 90 minutách automaticky systémem odhlášen, zobrazí se uživateli úvodní obrazovka pro přihlášení a je nutné se znovu do systému přihlásit. Termínem činnost odezvy systému se rozumí akce, kterou uživatel vykoná v interakci se systémem BENE-FILL, tj. kliknutí na libovolné tlačítko nebo odkaz v systému BENE-FILL. Činnost odezvy systému je nejčastěji zaměňována za vyplňováním formulářů, které ovšem není činnost systému, nýbrž činnost uživatele.

Příklad: Uživatel si klikne na záložku Dodavatele a začne ji vyplňovat. Mezi tím si odejde na oběd a po 2h pokračuje ve vyplňování. Poté klikne na tlačítko uložit a uživateli se s jeho překvapením zobrazí úvodní obrazovka s přihlášením a nedojde k uložení dodavatele.

Řešení: Průbežné ukládání formulářů! Dokončení rozpracovaných akcí (uložení dodavatele, vyplňení přílohy ke smlouvě s průběžným uložením, vyplnění části FPK s průběžným uložením apod.) v rozmezí 90 min.Nepovinná položka       Povinná položka       Chybná položka       Potvrzovací tlačítko      

Chybně vyplněné položky jsou také uvedeny červeným, tučným popiskem. Význam zaškrtávacích polí (checkboxů) je "ANO". Nezaškrtnutý checkbox má význam "NE".

Pro vaše dotazy je zde email dotazy@sfzp.cz, případně můžete vyplnit dotaz ve formuláři pro podporu. Pro informace jak vyplnit žádost kontaktujte vedoucí odboru jednotlivých oddělění SFŽP z telefonního seznamu. Telefonní kontakt na odbornou pomoc s žádostí je 267 994 341 (Ing. Blanka Krausova).